1. Workshops

1.0 For at få mest muligt ud af workshoppen, skal du sikre dig at du ankommer til tiden og deltage hver session fuldt ud. Hvis du er forhindret i at deltage, skal du underrette os via email på signe@signemorkebergsjostrom.com. Du har ikke ret til refusion på grund af din forsinkelse, ej heller hvis du går glip af hele eller en del af workshoppen.

1.1 Hvis din adfærd anses for uacceptabel eller upassende, vil du blive bedt om at forlade workshoppen. Ingen tilbagebetaling af gebyrer vil blive foretaget

1.2 Signe Mørkeberg Sjøstrøm er berettiget til at ændre location, eller foretage ændringer i strukturen af ​​workshoppen. I det usandsynlige tilfælde, at der foretages ændringer, vil der blive varsel til alle deltagere så hurtigt som muligt.

2. Gebyrer & Aflysninger

2.1 Du skal betale et 50% depositum for hver workshop, på det tidspunkt du tilmelder dig. De 50% depositum bekræfter din tilmeldling på workshoppen. Hvis du annullerer din tilmelding i en workshop mere end 30 dage før kursusstart, vil vi refundere din indbetaling. Herefter refunderes depositummet ikke. Hvis du er usikker, vil du være i stand til at deltage i kurset, så lad os vide det på forhånd.

2.2 Efter accept af din reservation, skal du betale det fulde beløb af workshoppen gebyret mindst 14 dage før kursusstart. Manglende betaling den resterende del af gebyret vil resultere i din mister plads på workshoppen, og du vil ikke modtage en tilbagebetaling af nogen del af din indbetaling.

2.3 Hvis gebyrerne ikke betales inden forfaldsdatoen, vil Signe Mørkeberg Sjøstrøm være berettiget til at omfordele din plads. Du hæfter for den resterende del af gebyret for workshoppen, hvis vi ikke er i stand til at fylde din plads i værkstedet.

2.5 Signe Mørkeberg Sjøstrøm kan annullere en workshop på ethvert tidspunkt før påbegyndelse. I det usandsynlige tilfælde, at vi annullerer en workshop vil Signe Mørkeberg Sjøstrøm underrette dig så hurtigt som muligt og gebyrer eller indskud der er modtaget fra dig vil blive refunderet.

3 Fotografisk brugsret & privatliv

3.1 Deltagere har ikke tilladelse til at bruge billeder taget på workshoppen til kommercielle formål. Brugretten af billeder er kun portfolio brug (hjemmeside og online). Sociale medier er tilladt, men kun for at fremvise din portefølje. Billeder skal ikke indsendes til magasiner, udstillinger eller konkurrencer uden tilladelse. Billeder må ikke bruges til at reklamere for workshops eller produkter.

3.2 Du anerkender, at vi har rådgivet dig til at ingen af ​​deltagerne i workshoppen har givet tilladelse til udgivelser af kommerciel brug på workshoppen, og at du kan være genstand for juridisk ansvar, hvis du bruger nogen billeder kommercielt. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare Signe Mørkeberg Sjøstrøm, medarbejdere og alle andre deltagere i workshoppen fra alle krav, tab, omkostninger eller udgifter (herunder advokatsalærer og udbetalinger), der udspringer af eller vedrører enhver påstand om, at du har brugt et billede taget på workshoppen på en måde, der ikke er tilladt i denne aftale.

3.3 Deltagere skal kreditere ‘Signe Mørkeberg Sjøstrøm Workshops’, når der udgives billeder på sociale medier.

3,4 Deltagere må ikke filme eller optage wokshoppen til enhver tid uden tilladelse.

4 Ansvar

4.1 Signe Mørkeberg Sjøstrøm er ikke ansvarlig for personskade eller skade på ejendom, som skyldes hændelser der forekommer på workshoppen.

4.2 Vær opmærksom på, hvor du opbevarer dine ejendele på workshoppen og husk at tjekke dit udstyr i slutningen af ​​workshoppen, så du ikke efterlade noget. Vi er ikke ansvarlige for tab eller beskadigelse af Deres personlige ejendom.

5 Generelt

5.1 Kontrakten indeholder alle de aftalte vilkår mellem dig og Signe Mørkeberg Sjøstrøm og erstatter eventuelle drøftelser eller andre oplysninger tidligere om workshops.